Resource Centre

 • Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

  Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ ...

  Read more
 • Living in Chains: Shackling of people with psychosocial disabilities worldwide

  Hundreds of thousands of people, both adult and children around the globe with mental health conditions have been shackled at least once in their lives. Inadequate support and mental health services, as well as stigma concerning people with psychosocial ...

  Read more
 • Ինչպես կազմակերպել հեռավար ուսուցումը ZOOM հավելվածի միջոցով

  Ուղեցույցում նկարագրվում են էլեկտրոնային սարքերին միանալու, առցանց կրթության հիմնական ծրագրերն օգտագործելու քայլաշարերը։ Այն նաև աջակցում ...

  Read more
 • Հնարավորություններ երիտասարդներին

  Սույն տեղեկատվական գրքույկը իր մեջ զետեղում է «Հնարավորություններ երիտասարդներին» տոնավաճառին մասնակցություն ունեցած մի շարք կազմակերպությունների ...

  Read more
 • Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբ․ աջակցություն

  Ձեռնարկը նախատեսված է հոգեբանական խնդիրներ և զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցություն տրամադրող հոգեբանների, ...

  Read more
 • Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներով երեխաների համար

  Ձեռնարկը նախատեսված է նախադպրոցական, կրտսեր ու ավագ դպրոցական տարիքի երեխաների և նրանց ծնողների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այն ուղեցույց ...

  Read more
 • Family Strengthening: A collection of best practices from Eastern Europe

  In December 2018, Save the Children (SC) commissioned the knowledge organization International Child Development Initiatives (ICDI) to do an assessment on best practices of Family Strengthening interventions in middle-income countries. The aim is to ...

  Read more
 • Առողջ սննդի սկզբունքներ ու դպրոցական առողջ ճաշացանկ

  Ծնողների համար նախատեսված այս ձեռնարկը ներկայացնում է ամփոփ տեղեկեկատվություն առողջ սննդի սկզբունքների մասին, ինչպես նաև պարունակում է ...

  Read more
 • Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության կազմակերպում

  Սույն ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի անդամների մասնագիտական զարգացման ...

  Read more