Latest news

Astghik Movsisyan

Երիտասարդ, կրթված և գործազո՞ւրկ

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը և Վորլդ Վիժն Հայաստանը իրականացրել են Հայաստանի աշխատաշուկայի հետազոտություններ, որոնց արդյունքները ներկայացվեցին մարտի 27-ին տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ:
Հետազոտությունները, մասնավորապես, վերլուծում են Հայաստանում ապրող երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը հետևյալ տեսանկյուններից՝
• ի՞նչ դերակատարում և հեռանկարներ ունեն երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները Հայաստանի աշխատաշուկայում,
• ի՞նչ խոչընդոտների է հանդիպում երիտասարդների մուտքն աշխատաշուկա,
• գյուղատնտեսության ոլորտը՝ որպես հասանելի, բայց անցանկալի ոլորտ երիտասարդների աշխատանքի համար:

Read the full story

Document resources

Աշխ․ շուկայի երիտասարդակենտրոն գենդերազգայուն հետազոտություն

Աշխ․ շուկայի երիտասարդակենտրոն գենդերազգայուն հետազոտություն

Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ժամանակակից աշխատաշուկայի կարիքների գնահատում` շեշտադրելով երիտասարդներին և վերլուծելով, թե երիտասարդների հմտությունները, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն որքանով են համապատասխանում Հայաստանում շուկայի պահանջներին։ Գնահատման հիմնական օբյեկտը/թիրախը աշխատաշուկան է՝ հիմնականում 18-30 տարեկան կանայք և տղամարդիկ՝ ներառյալ սոցիալապես խոցելի խմբերը։ Հետազոտության շրջանակներում թիրախավորվել են հայաստանյան աշխատաշուկայի ուղղակի և անուղղակի տարբեր դերակատարներ, սակայն, հիմնական շեշտը դրվել է ՏՏ և Տուրիզմի ոլորտների վրա։

Download the file

Recent photographs

Armenia

View full-size image

Latest videos

Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության/Self-education will Lead to Success!

Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության/Self-education will Lead to Success!

«Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության»,- համոզված է մեր շրջանավարտ Ռազմիկ Նիկոլյանը, ով պրակտիկ...

Watch the video