Latest news

Astghik Movsisyan

Երիտասարդ, կրթված և գործազո՞ւրկ

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը և Վորլդ Վիժն Հայաստանը իրականացրել են Հայաստանի աշխատաշուկայի հետազոտություններ, որոնց արդյունքները ներկայացվեցին մարտի 27-ին տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ:
Հետազոտությունները, մասնավորապես, վերլուծում են Հայաստանում ապրող երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը հետևյալ տեսանկյուններից՝
• ի՞նչ դերակատարում և հեռանկարներ ունեն երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները Հայաստանի աշխատաշուկայում,
• ի՞նչ խոչընդոտների է հանդիպում երիտասարդների մուտքն աշխատաշուկա,
• գյուղատնտեսության ոլորտը՝ որպես հասանելի, բայց անցանկալի ոլորտ երիտասարդների աշխատանքի համար:

Read the full story

Document resources

Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ սեփական անձի շփման յուրահատկությունները, հասկանալ ուժեղ և թույլ կողմերը միջանձնային և խմբային շփման համատեքստում։ Երևան, 2020

Download the file

Recent photographs

Armenia

View full-size image

Latest videos

Առողջ ճաշացանկ․ սալաթ

Առողջ ճաշացանկ․ սալաթ

Այս տեսանյութը ներառված է «Առողջ սննդի սկզբունքներ ու դպրոցական առողջ ճաշացանկ» ձեռնարկի մեջ։ Ծնողների...

Watch the video