Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfAnnual Report 2015 ENGAnnual Report in English from the year 201521/01/20162MB
application/pdfAnnual Report 2015 ARMAnnual Report in Armenian from the year 201521/01/20162MB
application/pdfMiddle East and Eurasia Region, Annual Report 2014 2014 witnessed another year of growth for Save the Children in the Middle East and Eurasia region, where we reached 8.2 million children in 2014 in 15 countries. During the year we launched four additional responses to large-scale crises: in Iraq (following the displacement in Anbar and later Mosul), in Gaza (following Operation Protective Edge), in Ukraine (following the outbreak of conflict in the east of the country) and in the North West Balkans (in response to large-scale flooding in Bosnia and Herzegovina and Serbia). Responding to rapidly escalating humanitarian crises meant our staffing levels across the region expanded from 1,474 national staff and 91 international staff at the end of 2013 to 2,265 national staff and 139 international staff by the end of 2014. Our total operating budget has gone from $63m in 2012 to $173m in 2013 to $236.8m in 2014 and in 2014 our programs reached over four million people directly.10/06/20153MB
application/pdfՀակասթրես-վարժություններԱյս հանգստացնող/թուլացնող խաղարկային վարժությունները մշակվել են «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլի» «Ապաքինում և կրթություն արվեստի միջոցով (HEART)» ծրագրի շրջանակներում և նախատեսված են սթրեսային միջավայրում գտնվող երեխաների համար:14/04/20203MB
application/pdfԿառավարչական հմտություններ«Կառավարչական հմտություններ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է տարբեր ոլորտների կառավարիչների, կառավարման մասնագետների, ձեռնարկատիրական և այլ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների ղեկավարների, կառավարման ոլորտի դասախոսների և առհասարակ լայն շրջանակի համար: 29/04/20203MB
application/pdf«Հրդեհ» և «Երկրաշարժ» խաղեր«Հրդեհ» և «Երկրաշարժ» ասոցիատիվ խաղերը նախատեսված են 3-10 տարեկան երեխաների ԱՌՆ պատրաստվածությունն ամրապնդելու համար։23/05/20183MB
application/pdfՄանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության կազմակերպում Սույն ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի անդամների մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելն է։ Ձեռնարկում ներկայացված նյութերը կօգնեն մասնագետներին հնարավորինս շուտ բացահայտել և աջակցել երեխաներին, որոնք ունեն կրթական և զարգացման ծրագրերի ճիշտ պլանավորման, միջավայրային հարմարեցումների և անհրաժեշտ մասնագիտական ծառայությունների տրամադրման կարիք։ Երևան, 2019 18/06/20193MB
application/pdfՀՀ-ում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունՀայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունը կատարվել է 2016թ․ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Հետազոտության նպատակն է գնահատել Հայաստանում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատչելիությունը 3-6 տարեկան երեխաների համար։ Աշխարհագրությունը՝ Հայաստանի 10 մարզերը և Երևանը։ Թիրախը՝ 600 տնային տնտեսություններ, որոնք ունեն 3-6 տարեկան երեխաներ և որոնք հանդիսանում են 2016-2017թթ.-ին նախադպրոցական կրթության ծառայությունների փաստացի կամ պոտենցիալ շահառուներ: 29/11/20173MB
application/pdfChild Rights Situation Analysis in ArmeniaChild Rights Situation Analysis in Armenia. Yerevan 2015. English version07/10/20154MB
application/pdfԻնչպես կազմակերպել հեռավար ուսուցումը ZOOM հավելվածի միջոցովՈւղեցույցում նկարագրվում են էլեկտրոնային սարքերին միանալու, առցանց կրթության հիմնական ծրագրերն օգտագործելու քայլաշարերը։ Այն նաև աջակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների կրթության կազմակերպմանը հարթակի միջոցով։ Ուղեցույցը նախատեսված է ուսուցիչների, երեխաների և նրանց ծնողների համար։ 23/06/20204MB

Pages