Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdf«Երեխաների կարծիքով․․․» հարցում«Երեխաների կարծիքով…» հարցումը Հայաստանում իրականացրել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի և ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ սերտ համագործակցությամբ։ «Երեխաների կարծիքով․․․» հարցումը մշակվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» Շվեդիայի կողմից և իրականացվել Շվեդիայում, Կոսովոյում, Մոնղոլիայում և Լիտվայում։ Հայաստանում հարցումն անցկացվել է 1200 երեխաների շրջանում՝ բոլոր տասը մարզերից և Երևան քաղաքից։ Այն նպատակ ուներ ուսումնասիրել և վերհանել երեխաների կարծիքը իրենց վերաբերող այնպիսի կարևոր հարցերի մասին, ինչպիսիք են թե՛ որոշումների կայացման մեջ, և թե՛ հանրային ու համայնքային կյանքում երեխայի մասնակցությունը, կրթության, առողջության և անվտանգության հիմնահարցերը, ինչպես նաև երեխաների ընկալումները, երազանքներն ու պատկերացումները իրենց ապագայի վերաբերյալ։ 29/11/2017905KB
application/pdfYoung Voices Armenia SurveyYoung Voices Armenia Survey report has been implemented by Save the Children in Armenia in close partnership with World Vision Armenia and the Human Rights Defender’s Office of the Republic of Armenia. The Young Voices Survey was originally developed by Save the Children Sweden and conducted in Sweden, Kosovo, Mongolia and Lithuania. In Armenia the survey was carried out among 1200 children across all 10 regions of Armenia and Yerevan, the capital. It aimed at studying children’s opinions with regards to community, regional and national scope of responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, security, perceptions of future and psychosocial problems. 29/11/2017830KB
application/pdfIssues of children of refugee families in ArmeniaChild rights situation and issues of children of refugee families in Armenia is a research aimed to reveal issues of children from refugee families and explore particular problems concerning their rights arising from the refugee status of their parents. 2011, in English04/11/2014813KB
application/pdfBasics of Sick Child Screening, Counseling and ManagementThe manual is designed as a training package for family physicians and pediatricians and provides guidance on screening, counseling, treatment and referral of sick child. It includes the WHO recommendations as well as national protocols and procedures. The manual has been approved by RA Ministry of Health as an educational material for pre-service and in-service training of health care providers in Armenia. 2010, Armenian15/05/2014630KB
application/pdfԵս գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:13/03/2018595KB
application/pdfԻնչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետՍույն ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների համար և նպատակ ունի ծանոթացնելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հաղորդակցվելու առանձնահատկություններին: Երևան, 201505/12/2019361KB
application/pdfManual on Working with Students with DisabilitiesThis manual has ben developed within the framework of “Livelihod Improvement through Fostered Employment (LIFE) for People with Disabilties” Program, funded by USAID and implemented by Save the Children in Armenia. It is intended for vocational colege teachers and aims at introducing them the peculiarites of working with people with disabilties. The handbok highlights and elaborates on the definiton and main principles of inclusive education, the right terminology related to diferent disabilties and other peculiarites of working with people with disabilties. English. 201330/07/2020280KB
application/pdfChild Safety: Brochure for Parents and CaregiversThe brochure outlines the most common causes of injury in children under five, provides advice on how to prevent these causes and presents the “child safety” calendar. The brochure has been reviewed and approved by RA Ministry of Health as a public health educational material. 2010, Armenian.15/05/2014231KB
application/pdfAnnual Report 2017The report has compiled all our achievements gained throughout 2017.07/06/2018159KB
application/pdfLIFE Program AchievementsThe factsheet presents the achievements of LIFE program in brief. LIFE - Livelihood Improvement through Fostered Employment for People with Disabilities program works to promote equal employment opportunities and access to employment as a basic human right for people with disabilities.03/11/2014113KB

Pages