Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdf«Հրդեհ» և «Երկրաշարժ» խաղեր«Հրդեհ» և «Երկրաշարժ» ասոցիատիվ խաղերը նախատեսված են 3-10 տարեկան երեխաների ԱՌՆ պատրաստվածությունն ամրապնդելու համար։23/05/20183MB
application/pdfԽաղ-Լոտոներ«Ինչ անել երկրաշարժից հետո» և «Ինչ անել հրդեհից հետո» խաղերը նախատեսված են 3-10 տարեկան երեխաների ԱՌՆ պատրաստվածությունն ամրապնդելու համար։23/05/201814MB
application/pdf4 Չ-երի կանոնԽաղի նպատակ է 3-10 տարեկան երեխաներին սովորեցնել երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ առաջին վարքականոնները։ 23/05/20184MB
application/pdfԵս գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:13/03/2018595KB
application/pdfԱՌՆ Սենդայի գործողությունների ծրագիրԱղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի գործողությունների շրջանակային ծրագիրը տպագրվել է երեխաների համար մատչելի տարբերակով դպրոցական երեխաներին վտանգների, աղետների, խոցելիության և ռիսկի մասին տեղյակ պահեու նպատակով։ Երևան, 201712/02/201813MB
application/pdfՀոգեբանական առաջին օգնության դասընթացԵրեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար ձեռնարկ, Երևան, 2012 Ձեռնարկը պատրաստվել է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության կողմից երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այն նախատեսված է աղետների և կոնֆլիկտների ընթացքում տուժած երեխաների հետ աշխատելու համար։ 12/02/201814MB
application/pdfSocial EnterpriseThe handbook was developed by Save the Children in Armenia in the framework of “Livelihood improvement through fostering employment of people with disabilities” (LIFE) program and was published within the scope of the “Social Innovations for Vocational Education and Employability (SIVEE) of Young People with Disabilities” project with the support of the European Union. The aim of the handbook is to help people understand what social enterprise is and what it differs from non-profit or corporate social initiative. It emphasizes the mission-determining process, the existing business models, management issues, efficient marketing and communication steps.12/01/201810MB
application/pdfՍոցիալական ձեռնարկատիրությունՁեռնարկը մշակվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության կողմից ՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում՝ զբաղվածության խթանման միջոցով» (LIFE) ծրագրի շրջանակներում, իսկ հրատարակվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվող «Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» (SIVEE) ծրագրի շրջանակներում։ Ձեռնարկի նպատական է օգնել հասկանալ, թե ինչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը և ինչով է այն տարբերվում շահույթ չհետապնդող կամ կորպորատիվ սոցիալական նախաձեռնություններից։ Այն ընդգծում է առաքելությունը սահմանելու գործընթացը, առկա բիզնես մոդելները, կառավարման խնդիրները, արդյունավետ շուկայավարման և հաղորդակցման քայլերը, ինչպես նաև սոցիալական ազդեցության չափման մոտեցումները։12/01/201813MB
application/pdfYoung Voices Armenia SurveyYoung Voices Armenia Survey report has been implemented by Save the Children in Armenia in close partnership with World Vision Armenia and the Human Rights Defender’s Office of the Republic of Armenia. The Young Voices Survey was originally developed by Save the Children Sweden and conducted in Sweden, Kosovo, Mongolia and Lithuania. In Armenia the survey was carried out among 1200 children across all 10 regions of Armenia and Yerevan, the capital. It aimed at studying children’s opinions with regards to community, regional and national scope of responsibilities and themes, such as participation in decision making, education, security, perceptions of future and psychosocial problems. 29/11/2017830KB
application/pdf«Երեխաների կարծիքով․․․» հարցում«Երեխաների կարծիքով…» հարցումը Հայաստանում իրականացրել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը՝ Վորլդ Վիժն Հայաստանի և ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ սերտ համագործակցությամբ։ «Երեխաների կարծիքով․․․» հարցումը մշակվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» Շվեդիայի կողմից և իրականացվել Շվեդիայում, Կոսովոյում, Մոնղոլիայում և Լիտվայում։ Հայաստանում հարցումն անցկացվել է 1200 երեխաների շրջանում՝ բոլոր տասը մարզերից և Երևան քաղաքից։ Այն նպատակ ուներ ուսումնասիրել և վերհանել երեխաների կարծիքը իրենց վերաբերող այնպիսի կարևոր հարցերի մասին, ինչպիսիք են թե՛ որոշումների կայացման մեջ, և թե՛ հանրային ու համայնքային կյանքում երեխայի մասնակցությունը, կրթության, առողջության և անվտանգության հիմնահարցերը, ինչպես նաև երեխաների ընկալումները, երազանքներն ու պատկերացումները իրենց ապագայի վերաբերյալ։ 29/11/2017905KB

Pages